replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - News: Regulacja gruntów na osiedlu "Niedziwiadek"
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Regulacja gruntów na osiedlu "Niedziwiadek"
Mieszkańców Ursusa bardzo interesują sprawy związane z regulacją gruntów na osiedlu „Niedźwiadek” oraz możliwość przekształcenia gruntów
na własność z 95 % bonifikatą, dlatego Grzegorz Puchalski Radny Dzielnicy
z PiS, który pilotował te tematy w Dzielnicy Ursus przedstawi Państwu aktualne informacje dotyczące ww. kwestii.

I. Regulacja gruntów na osiedlu ,, Niedźwiadek ” w Warszawie.
Nie uregulowanie prawa własności gruntów na osiedlu „Niedźwiadek” przez długie lata utrudniały mieszkańcom trzech z czterech części osiedla rozporządzanie swoimi lokalami do których posiadali ograniczone prawo.
W październiku 2018 r. mają zostać podpisane akty notarialne między przedstawicielami Prezydenta m .st. Warszawy a Zarządem RSM ,,Ursus” w Warszawie w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Warszawie w Dzielnicy Ursus w rejonie ulic : Keniga, Zagłoby, Orląt Lwowskich i Warszawskiej, wraz z nieodpłatnym
przeniesieniem prawa własności budynków, budowli i urządzeń.
Przejęcie gruntów o powierzchni 19,36 ha na których jest wybudowane 61 bloków mieszkalnych na wieczyste użytkowanie na 99 lat bez konieczności wniesienia pierwszej opłaty ( tj. od 15% do 25%) ceny nieruchomości jest bardzo korzystne dla mieszkańców osiedla ,, Niedźwiadek”.

Dzięki przejęciu gruntów na wieczyste użytkowanie będzie można :
• zakładać księgi wieczyste na lokale,
• łatwiej znaleźć nabywcę na sprzedawany lokal gdyż nabywca będzie miał możliwość kupna lokalu na kredyt,
• uzyskać wyższą cenę za sprzedawany lokal,
• wystąpić z. wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów z 95% bonifikatą,
• wyodrębnić własność lokalu z udziałem w gruncie.

Należy tu powiedzieć, że przejęcie gruntu na wieczyste użytkowanie następuje w ostatnim momencie gdyż po 01.01.2019 r. będzie to niemożliwe do przeprowadzenia w wyniku zmiany przepisów dotyczących wieczystego użytkowania gruntów.

II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

W dniu 8 czerwca 2017 r. została uchwalona Uchwała Nr L / 1217 / 2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawa, przewiduje ona udzielanie 95 % bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.
Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego.

Zgodnie z powyższymi zasadami z obszaru RSM ,, Ursus” w okresie od dnia 18.08.2017 r. do dnia 19.12.2017 r. zostało złożonych 51 wniosków z których 34 wnioski dotyczyły nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i 17 wniosków dotyczyło zespołów garaży.
Na dzień 21.09.2018r. realizacja wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Dzielnicy Ursus wygląda następująco :
• 8 wniosków zrealizowanych (przekształcono z 95 % bonifikatą),
• 19 wniosków w trakcie realizacji ,
• 9 wniosków do których zawieszono postępowanie ,
• 15 wniosków , których realizacji nie rozpoczęto.
Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja wniosków przebiega bardzo opieszale. Przyczyną takiego stanu rzeczy są braki kadrowe. Z tego powodu w dniu 23.08.2018r. złożyłem pisemną interpelację do Pani Burmistrz o zwiększenie zatrudnienia w/w wydziale aby przyspieszyć realizację wniosków. Bardzo ważne jest aby w tym roku wszcząć realizację wszystkich złożonych wniosków i mieć możliwość kontynuacji w 2019 roku procesu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności z zastosowaniem 95 % bonifikaty.
III. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Opłaty za wieczyste użytkowanie zostaną zastąpione tzw. roczną opłatą przekształceniową, którą będzie trzeba uiszczać przez kolejnych 20 lat.
Roczna opłata przekształceniowa będzie równa stawce jaka obowiązuje w dniu przekształcenia czyli w dniu 1 stycznia 2019 roku. Jeżeli budynki
znajdują się na gruncie Skarbu Państwa to właściciel budynku będzie mógł jednorazowo uiścić całą opłatę przekształceniową za 20 lat w pierwszym roku i wtedy otrzyma 60% bonifikatę.

Jak będą wyglądać bonifikaty przy płatnościach z góry
2019 rok 20 rat 60% bonifikaty
2020 rok 19 rat 50% bonifikaty
2021 rok 18 rat 40% bonifikaty
2022 rok 17 rat 30% bonifikaty
2023 rok 16 rat 20% bonifikaty
2024 rok 15 rat 10% bonifikaty
2025 rok 14 rat Brak bonifikaty

Wysokość bonifikaty za przekształcenie wieczystego użytkowania na własność mieszkań i budynków na gruntach samorządowych będzie
zależała od decyzji Rady Gminy, Rady Powiatu lub Sejmiku Województwa ustalonej w drodze uchwały.
W ciągu 12 miesięcy od przekształcenia właściciel domu lub mieszkania (lokalu) dostanie urzędowe zaświadczenie, że jest właścicielem lub współwłaścicielem gruntu. Zmiany w księgach wieczystych również zostaną dokonane automatycznie.

Grzegorz Puchalski

Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło