replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - News
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
WYGRANI I PRZEGRANI DOBREJ ZMIANY
Dariusz Maciej GrabowskiWYGRANI I PRZEGRANI DOBREJ ZMIANStawiam pytanie, moim zdaniem fundamentalne. Jeśli gospodarka jest podstawą bytu materialnego, ale też duchowego narodu i państwa, to co jest i będzie przez lata najważniejszym problemem jej rozwoju? Postawmy diagnozę, sprawdźmy czy zastosowano właściwą terapię.
Za główny, niezmienny problem polskiej gospodarki uważam podział wytworzonej nadwyżki ekonomicznej. Polacy jako społeczeństwo na dorobku od trzech dziesięcioleci pracują coraz wydajniej, lecz są nisko wynagradzani. Ich dochody to dochody z pracy czyli płace. Jednocześnie niewspółmiernie wysoko wynagradzane są dochody z kapitału czyli zyski i dywidendy. Ponieważ największymi właścicielami kapitału w Polsce są zagraniczne koncerny, banki, wielkie sieci handlowe, to one są głównym beneficjentem w podziale nadwyżki ekonomicznej. W dominującym stopniu transferują ją zagranicę. A zatem z jednej strony mamy polskich pracowników i polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, z drugiej zaś wielki międzynarodowy kapitał. Różnica w potencjale finansowym widoczna jest gołym okiem, a skutkuje niską skłonnością do inwestowania polskich przedsiębiorców, co w konsekwencji obniża tempo rozwoju gospodarczego i społecznego. Nie odpowiada wyzwaniom współczesności i aspiracjom narodu.

Bogdan Olesiński

Grzegorz Górny


Polska po wyborach
„W dniu 26 listopada 2018 w Klubie Edukacji Samorządowej Ursus odbyło się spotkanie Z Panem prof.Kikiem zapowiadane wcześniej pt:” Polska po wyborach Samorządowych „
Zastanawiano się co należało uczynić aby PiS zyskał jeszcze większe poparcie , a tym samym jeszcze lepszy wynik a tym samym większą liczbę głosów.
Np. nastawić się na formułę POZYSKIWANIA
Prosimy wysłuchać załączonego nagraniaDariusz Grabowski
Osobisty program dla stolicy i jej mieszkańców

Gdy jeszcze żyli rodzice i wspominali, opowiadali o ich Warszawie – okresu międzywojennego – idealizując ludzi, sceny, ulice i place, ja rozglądając się wokół rozumiałem, że tamta Warszawa to było inne miasto i inni mieszkańcy.
Tak, jak kocha się rodziców, jak chce się ofiarować im najwspanialszy prezent, tak ja marzyłem, by odtworzyć, urealnić Warszawę ich wspomnień, ich młodości, ale też ubogacić ją o pełną moich fantazji i pomysłów Warszawę współczesności i przyszłości.
Chciałbym przywrócić Warszawie i Warszawiakom ­duszę. A dusza to duma, godność, tożsamość, wyjątkowość; to nawiązanie do przeszłości i tradycji przeplecione z pomysłami i projektami dzieł i zdarzeń dobrych i ­pięknych.
O nowy ustrój Warszawy

Tekst dostępny jest również pod linkiem

Krajobraz przed bitwą

W piątek 19 października, a więc niespełna dwie doby przed wyborami samorządowymi, odbyło się w OK Arsus spotkanie z prof. Kazimierzem Kikiem - znanym komentatorem sceny politycznej. Mówiono o mijającej kampanii i scenariuszach powyborczych. Kilka ogólnych uwag wygłoszonych przez profesora warto przypomnieć.

1.Najważniejsze w wyborach samorządowych są sejmiki wojewódzkie, bo tam dzieli się pieniądze. Niestety, wyborcy nie doceniają ich roli. Jest to dla większości twór abstrakcyjny.

2.III Rzeczpospolita poszła w złym kierunku. Zaimportowała demokrację z Zachodniej Europy, a społeczeństwo nie było do tego przygotowane

3. Partie oderwane są od rzeczywistości. Nie potrzebują członków, bo maja dotacje rządowe. Zajmują się walką o władzę, a nie interesują się głosem społeczeństwa. Stąd u nas typ wodzowski partii. Najlepszym przykładem oderwania się od społeczeństwa jest PSL, który stał się partią urzędników wiejskich.


Prosimy wysłuchać nagrania.


Regulacja gruntów na osiedlu "Niedziwiadek"
Mieszkańców Ursusa bardzo interesują sprawy związane z regulacją gruntów na osiedlu „Niedźwiadek” oraz możliwość przekształcenia gruntów na własność z 95 % bonifikatą, dlatego Grzegorz Puchalski Radny Dzielnicy z PiS, który pilotował te tematy w Dzielnicy Ursus przedstawi Państwu aktualne informacje dotyczące ww. kwestii.

I. Regulacja gruntów na osiedlu ,, Niedźwiadek ” w Warszawie.
Nie uregulowanie prawa własności gruntów na osiedlu „Niedźwiadek” przez długie lata utrudniały mieszkańcom trzech z czterech części osiedla rozporządzanie swoimi lokalami do których posiadali ograniczone prawo.
spotkanie
8- go października 2018 r odbyło się spotkanie z Panią poseł Małgorzatą Gosiewską i Poseł Ewą Tomaszewską na temat „ Reformy przeprowadzone przez rząd „ Reformy zostały wymienione ale nie wszystkie , Natomiast dominowało hasło dotrzymamy słowa w odniesieniu do zbliżających się wyborOw do samorządów.

Kandydaci [prezentowali programy ugrupowania i własne .Poniżej program Prawa i Sprawiedliwości , który prezentował lider PiS Dariusz Grylak .

Zachęcamy do wysłuchania nagrania


Prosimy wysłuchać nagrania.


Ursus przyjazny mieszkańcom
Ursus przyjazny mieszkańcom

Rozmawiając z mieszkańcami i wsłuchując się w ich potrzeby,
Prawo i Sprawiedliwość opracowało program „10-tka dla Ursusa”:


1. Obronimy przed likwidacją i unowocześnimy bazarek przy ul. Gierdziejewskiego.
2. Wywalczymy dla Ursusa „Szpital Jednego Dnia”.
3. Wymienimy ekrany przy obwodnicy S2 na dźwiękochłonne.
4. Ochronimy zdrowie i życie mieszkańców przed hałasem i spalinami lotniczymi. Popieramy budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą.
5. Utworzymy Park dla Skoroszy - pozyskamy teren pod zieleniec.
6. Zbudujemy więcej miejsc parkingowych - zmienimy politykę przestrzenną.
7. Zbudujemy nowe żłobki, przedszkola, szkoły.
8. Przyczynimy się do tego, aby Metro było również w Ursusie.
9. Zbudujemy drogi dojazdowe do wiaduktu z 2012 roku, przy obwodnicy S2.
10. Wybudujemy nowe mieszkania komunalne.

100-lecie Polski w instytucjach międzynarodowych

Paweł Bożyk
Tekst do książki:
„100-lecie Polski w instytucjach międzynarodowych”,
wrzesień 2018


Polska w RWPG 1949-1991

1. Uwagi wstępne
Powołanie do życia w 1949 roku Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w składzie: Związek Radziecki (dzisiejsza Rosja), Czechosłowacja (dzisiejsze Czechy i Słowacja), Niemiecka Republika Demokratyczna (dzisiejsza wschodnia część Niemiec), Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania, a od 1962 roku także Mongolia było następstwem oddziaływania szeregu czynników, zwłaszcza politycznych i ekonomicznych.
Czynniki polityczne akcentowały potrzebę Rosji (wtedy Związku Radzieckiego) udowodnienia Europie i światu, że to nie tylko ona lecz grupa krajów chce budować nowy system społeczny i gospodarczy oparty na zupełnie odmiennych zasadach niż system rynkowy, znany w Europie zachodniej, Stanach Zjednoczonych i innych krajach od wielu dziesięcioleci. Potrzeba taka zwiększyła się, gdy pojawiły się tendencje do izolacji Europy wschodniej w stosunku do Europy zachodniej, a Europy zachodniej w stosunku do Europy wschodniej. Powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej instytucjonalnie miało potwierdzić te tendencje.
Polska droga do Europy

Paweł Bożyk
Referat na konferencję:
„Polska w Europie, Europa
w Polsce”
Warszawa 19 V 2018


Polska droga do Europy

1. Uwagi wstępne
W latach 60-tych niewiele mówiono w Europie o Polsce, bądź przedstawiano tu życie w szarych, często wręcz czarnych barwach. Polska dla Europy zachodniej była jednym z państw za „żelazna kurtyną”, co oznaczało brak swobód demokratycznych, inwigilację przez aparat bezpieczeństwa życia obywateli i niski poziom egzystencji ludności.
Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło