replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - News
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Nowy artykuł


dr Marian Szołucha

USA - wielka rozterka narodowców

Zapytano mnie ostatnio, jak widzę sprawę stosunków Polska – Stany Zjednoczone. Moja odpowiedź była tak boleśnie prosta, że aż – wydawało mi się – banalna i oczywista. Niemniej kiedy usłyszałem po chwili głosy najpierw bezkrytycznych wielbicieli, a potem zaprzysięgłych wrogów – umówmy się na cudzysłów – „strategicznej przyjaźni polsko-amerykańskiej”, postanowiłem przelać kilka zdań w tym temacie na papier. Oto one.

-- więcej --
O Kardynale Prymasie Stefanie Wyszyńskim


Piotr Łysakowski

Tekst o Kardynale Prymasie Stefanie Wyszyńskim zamieszczony w Civitas Christiana

Pisząc o patriotyzmie jednego z największych Polaków będącego na dodatek Prymasem Polski (Prymasem 1000 lecia jak Go później nazywano) stajemy prze niezmiernie trudnym zadaniem. Jest ono tym trudniejsze, że stawia prze nami kolejne pytania, które brzmią w sposób następujący czy ksiądz katolicki w ogóle, a hierarcha Kościoła Powszechnego szczególnie, może i powinien być patriotą, jak ma się patriotyzm do Dekalogu na koniec zaś co to jest patriotyzm i jak może się on w tym konkretnym przypadku wyrażać !? Przyznam, że jest to niezmiernie trudne zadanie.

-- więcej --
Wykład prof.dr hab. Pawła Bożyka - 20 listopada 2013
"Liberalizm i neoliberalizm" - fragmenty wykładu prof.dr hab. Pawła Bożyka na zebraniu członków KDMP w Ursusie 20.11.2013
-- Nagranie --Serwis zdjęciowy Ewy Tomaszewskiej
Recenzja książki J. Tomasiewicza


Dr Marian Szołucha

Lewa strona nacjonalizmu

Tematem najnowszej książki Jarosława Tomasiewicza, znanego historyka myśli politycznej, są ideowe związki niektórych przedwojennych polskich nacjonalistów z lewicą oraz lewicowców z nacjonalizmem. Paradoks? Niekoniecznie, biorąc pod uwagę, że sam Dmowski, krytykując liberalny i antyklerykalny wymiar Rewolucji Francuskiej, dostrzegał jej narodowotwórczą rolę. A w ramach komunizmu, który zwykliśmy postrzegać jako ideologię internacjonalistyczną, ma przecież swoją długą historię nurt nacjonalbolszewicki.

-- Recenzja --Prezentacja

Prezentacja komputerowa z wykładu w Ursusie 24.10.2013 pod tytułem "Pozycja Rosji i Niemiec w świecie"
Wykład wygłosił dr Grzegorz Kostrzewa - Zorbas.Łyczaków, miejsce bliskie sercu Polaków
Cmentarz Łyczakowski - żródło http://dziennikparafialny.pl/

Jaromir Kwiatkowski ●

Trudno nie zacząć pobytu we Lwowie od wizyty na Cmentarzu Łyczakowskim – jednej z najstarszych europejskich nekropolii, istniejącej od 1786 r. Wyjątkowość tego miejsca ma m.in. wymiar historyczny i artystyczny. Tu spoczywa wiele wybitnych osobistości świata kultury, nauki i polityki, zasłużonych dla Polski i Ukrainy.

Na lewo od wejścia głównego zwraca uwagę pomnik poety Seweryna Goszczyńskiego, nie wolno oczywiście przegapić grobów Marii Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej, autora „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy, malarza Artura Grottgera czy obelisku poświęconego pułkownikowi Ordonowi, bohaterowi mickiewiczowskiej „Reduty Ordona”. Oraz oczywiście wielu innych. Spośród grobów ukraińskich bohaterów fotografuję m.in. monumentalny pomnik poety i pisarza Iwana Franki, zatrzymuję się chwilę przy grobie mistrza olimpijskiego w gimnastyce Wiktora Czukarina.

Na cmentarzu znajduje się wiele nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postaci i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice i obeliski. Fotografuję każdy, który mi wpadnie w oko, bez względu na to, kto w nim leży.

Na Łyczakowie byłem dwa tygodnie temu w grupie podkarpackich dziennikarzy. Zapaliliśmy znicze m.in. na grobowcu Aleksandra Milskiego, dziennikarza, wydawcy i działacza społecznego z przełomu XIX i XX w., którego miejsce pochówku zostało wyremontowane w 2010 r. staraniem rzeszowskich dziennikarzy zrzeszonych w Komitecie Opieki nad Grobami Dziennikarzy Polskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Komitet utworzyli dziennikarze z Polskiego Radia Rzeszów oraz innych rzeszowskich mediów. Ich działalność wsparł rzeszowski oddział SDP. Na Łyczakowie pochowanych jest około 50 wybitnych żurnalistów polskich z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki pomocy pracowników archiwum Cmentarza Łyczakowskiego zlokalizowano już ok. połowę ich mogił. Resztę trzeba jeszcze odszukać.

Sprzeciw musi budzić widoczny gołym okiem proceder przejmowania zabytkowych grobowców na miejsce pochówku głównie osób zasłużonych dla Lwowa i Ukrainy. Proceder ten ułatwiał fakt, że groby te po wojnie zostawały najczęściej bez opieki i ulegały dewastacji. Bywało, że przejmowano zabytkowe grobowce za wszelką cenę, bo ich posiadanie podnosiło prestiż takiej rodziny. Efekt jest taki, że często grobowiec o dużej wartości artystycznej jest „ozdabiany” nową tablicą z chińskiego marmuru, z wyrzeźbionym w socjalistycznej estetyce wizerunkiem zmarłego. Jest to nie tylko eklektyczne, ale oszpeca wspaniałe, zabytkowe nagrobki.

W 1919 r. we wschodniej części cmentarza od strony Pohulankim, zwanej Campo Santo (Miejsce Święte), utworzono Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie znajdują się mogiły obrońców Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w walce obronnej przeciwko bolszewikom w latach 1918-1920 lub zmarłych nieco później. Większość z pochowanych tam 3 tys. żołnierzy to tzw. Orlęta lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i studenci, a także inteligencja. Najmłodszy z nich, Antoś Petrykiewicz, miał 13 lat.

To miejsce, w którym obowiązkowo trzeba oddać cześć bohaterom.

Zdjęcia: Jaromir KwiatkowskiNowy artykuł


Jan Parys

Recenzja książki Andrzeja Zybertowicza

Nowa ksiązka Andrzeja Zybertowicza

III RP Kulisy systemu, rozmawia Joanna Lichocka, Warszawa 2013 rok, Wydawnictwo „Słowa i myśli”.


Książek, które na serio opisują dzisiejszą Polskę wiele nie ma. Do takich wyjątkowych należy najnowszy tekst Andrzeja Zybertowicza. Ta książka, chociaż ma formę dialogu i jest pozbawiona aparatu naukowego jest wynikiem wieloletnich dociekań Autora nad Polską po 1989 roku. Jest to pozycja ważna naukowo a jednoczesne praca ta ma wszelkie walory dobrej publicystyki. Najbardziej cenna jest, moim zdaniem konkluzja, którą Autor zamieszcza na końcu pracy i nazywa minimum patriotyczne.

-- więcej --
Pełny tekst homilii ks arcybiskupa Michalika ,
„Polska wymiera” – kazanie, które bije rekordy w internecie
Wiara sobota, 19-10-13 16:19 http://prawy.pl/wiara/4048-polska-wymiera-kazanie-popilarne-w-intenrcecie

- Żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią a rodzina stawiana jest wśród priorytetów życiowych przez 82 proc. ankietowanych młodych ludzi, ale w praktyce potem 30 proc. zawartych małżeństw rozpada się – przypomniał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Poniżej pełna treść homilii wygłoszonej 16 października we Wrocławiu przez ks. abp. Józefa Michalika, w 90. rocznicę urodzin ks. kard. Henryka Gulbinowicza:

-- więcej --

Nowy artykuł


Jerzy Żyżyński

O co chodzi z tym OFE

Sprawa systemu emerytalnego i funduszy emerytalnych – to obszar gigantycznych nieporozumień. I niezupełnie ma tu zastosowanie stare powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze… niezupełnie, bo – tu chodzi o gigantyczne pieniądze.
Ale na początku wyjaśnijmy sobie cztery podstawowe kwestie:
- po pierwsze, zadaniem i celem systemu emerytalnego powinno być rozwiązanie problemu dochodów - godnych dochodów - osób niezdolnych do pracy, które z powodu podeszłego wieku zakończyły swą aktywność zawodową - a nie kwestia budowania giełdy, zasilenia finansowego, inwestycji kapitałowych itd.;

-- więcej --
Nowy artykuł


Paweł Bożyk

Edward Gierek – polityk na miarę nowych czasów

1. Zmierzch polityki zimnowojennej
Przemiany polityczne w Europie i świecie, jakie miały miejsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zapoczątkowały nową erę w stosunkach między państwami o różnych systemach politycznych i gospodarczych. Wojna w miarę upływu czasu stawała się coraz bardziej odległym wydarzeniem, w dorosłe życie wchodziły nowe pokolenia z nowymi potrzebami i możliwościami.


-- więcej --
Nowy artykuł


Paweł Bożyk

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską

1. Historia problemu: bezpieczeństwo energetyczne
Temat: bezpieczeństwo energetyczne po raz pierwszy stał się przedmiotem debaty na forum światowym w 1972 roku, w czasie Konferencji Sztokholmskiej. Podniesiono go ze względu na rosnące zaniepokojenie postępującą szybko degradacją środowiska naturalnego powodowaną coraz szerszą eksploatacją zasobów naturalnych pierwotnych nośników energii.


-- więcej --

Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło