replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - News
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Nowe artykuły
Piotr Łysakowski
Pakt Ribbentrop-Mołotow w polskiej pamięci historycznej
-- artykuł --

Wojciech Reszczyński
Oburzeni
-- artykuł --


Wojciech Reszczyński
Tylko nie Platforma
-- artykuł --

Nowy artykuł
Piotr Łysakowski

Katyń - 1940

Zbrodni na polskich oficerach / elicie dokonano na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii >bolszewików< podjętej i podpisanej 5 marca 1940 roku. Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR skierował wtedy do Stalina notatkę oznaczoną numerem „794/B”, w której definiował, że polscy jeńcy wojenni >14 736 osób – w tym 97 proc. Polaków, są "zdeklarowanymi i nie rokującymi nadziei poprawy wrogami władzy sowieckiej", prowadziło to do stwierdzenia, że należy ich rozstrzelać, bez stawiania przed sądem, stawiania jakichkolwiek zarzutów, a także bez aktu oskarżenia. Zlecono rozpatrzenie ich spraw (czyli de facto wydania wyroku śmierci na każdego ze znajdujących się na przygotowanych listach) i podejmowanie decyzji trójce w składzie: Wsiewołod Mierkułow , Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow. Wspomniana wyżej notatka podpisana była przez: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana, oraz dopiski – „Kalinin – za, Kaganowicz – za”. Zgodnie z jej treścią Biuro Polityczne KC WPK (b) tego samego dnia wydało decyzję nr P13/144 zgodną z zaproponowaną przez Berię treścią.14 marca w gabinecie wspominanego już wyżej Bogdana Kobułowa, szefa Głównego Zarządu Gospodarczego NKWD przeprowadzono zebranie, w którym wzięło udział kilkanaście osób. Byli wśród nich między innymi szefowie Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego, kalinińskiego i charkowskiego. Wtedy to właśnie wydano polecenie przeprowadzenia mordu. 22 marca wydano rozkaz nr 00350 "O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR" – w nich właśnie większość więźniów stanowili polscy oficerowie i policjanci. Podpis pod nim złożył Ławrentij Beria. Potworna machina uruchomiona została 1 kwietnia kiedy to z Moskwy wyszły trzy pierwsze listy (zawierały około 300 nazwisk) - pierwsze transporty z Kozielska do „przystanku śmierć” ruszyły 3 kwietnia.


-- więcej --
Jan Parys przewodniczącym KDMP

7 marca odbyło się zebranie w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej. Jacek Stóżyński sprawujący od 2008 r. funkcję przewodniczącego klubu złożył rezygnację, motywując to tym, że mieszka w Pile, przeszedł na emeryturę i jego służbowe przyjazdy do Warszawy zostały ograniczone.
Nowym przewodniczącym KDMP wybrano Jana Parysa. Jest on długoletnim członkiem klubu, ostatnio pełnił w nim funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Warto też nadmienić, że Jan Parys jest rektorem Toruńskiej Szkoły Wyższej, wykłada tam stosunki międzynarodowe.
W związku z wyborem na przewodniczącego klubu Jan Parys złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Programowej. Na to stanowisko wybrano Dariusza Grabowskiego, ekonomistę, posła na sejm III i IV kadencji, kandydata w wyborach prezydenckich w 2000 r.

1 marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych
W 1945 roku świat się zawalił. Zdradzili nas sojusznicy, kraj zaczęła okupować armia radziecka, najpotężniejsza armia świata. Zostaliśmy sami i wobec wroga słabsi. A jednak tysiące żołnierzy polskiego podziemia,którzy do tej pory walczyli z okupantem niemieckim, powiedziało "nie" - tym razem - najeźdźcy ze wschodu. Stanęli do nierównej walki i w niektórych oddziałach trwali w niej do połowy lat 50. XX wieku.
Działalność partyzancka przybrała szczególny rozmach w Białostockiem i Lubelskiem, częściowo we wschodnich powiatach woj. warszawskiego.
Walczono na Kujawach, w Kieleckiem i Podkarpaciu. Oddziały podziemia niepodległościowego pozostały też na ziemiach Rzeczpospolitej zagrabionych przez ZSRR w 1945 r. jak choćby na Ziemi Grodzieńskiej i Nowogródzkiej. Odziały partyzanckie, walczące na zachód od Bugu, zaatakowały w latach 1944-46 84 więzienia i areszty UB oraz cztery obozy NKWD. Stoczyły setki potyczek z milicją i oddziałami KBW, urządziły niezliczoną liczbę zasadzek na wysługujących się okupacyjnej władzy.
Do najsławniejszych akcji należało rozbicie obozu NKWD w Rembertowie,czego dokonał oddział Edmunda Wasilewskiego "Wichury" w nocy z 20 na 21 maja 1945 r., rozbicie więzienia w Kielcach przez żołnierzy Antoniego Hedy "Szarego", co miało miejsce w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. i rozbicie więzienia w Radomiu przez oddział Stefana Dembińskiego "Harnasia" na początku września 1945 r. Wreszcie 25 listopada 1946 r. oddział z Ostrowa Mazowieckiego Stanisława Łanieckiego "Przelotnego" zdobył więzienie w Pułtusku uwalniając kilkudziesięciu żołnierzy podziemia. Legendarnym dowódcą był mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" dowódca V Brygady Wileńskiej . Sławą okrył się działający na północnym Mazowszu i Podlasiu kpt. Władysław Łukasiuk "Młot" dowódca VI Brygady Wileńskiej. A także st. sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój" dowodzący oddziałemw pow. ciechanowskim.
Mimo straszliwych represji: bestialskich przesłuchań, niezliczonych wyroków śmierci, skrytobójczych mordów opór części społeczeństwa ciągle trwał. 23 maja 1954 r. śmierć w akcji na posterunek milicji poniósł mjr Jan Tabartowski "Bruzda" były inspektor łomżyńskiego AK-AKD-WiN. W maju 1957 r. poległ w walce z grupą operacyjną SB i MO Stanisław Marchewka"Ryba". Ostatni partyzant Józef Fronczak "Lalek" zginął w Lubelskiem 21 października 1963 r.
Pod koniec lutego 2010 r., na półtora miesiąca przed tragiczną śmiercią w katastrofie smoleńskiej, prezes IPN Janusz Kurtyka powiedział: " To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistyczne. Bo to była walka o niepodległość".
Mimo, że żyjemy wiele lat od przełomu z 1989 r. pamięć o Żołnierzach Wyklętych z trudem i wielkimi oporami przebija się do społeczeństwa. Dlatego z taką determinacją musimy zabiegać o to, aby czyny a najwierniejszych żołnierzy Rzeczpospolitej nie zaginęły. Dlatego Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzony od niedawna 1 marca nabiera szczególnego znaczenia.

Jerzy Domżalski
Nowy artykuł

Ewa Tomaszewska

Wystawa: „Polska – Tradycje Parlamentaryzmu do 1791 roku”

Wystawa: „Polska – Tradycje Parlamentaryzmu do 1791 roku” eksponowana będzie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej dniach 15 lutego – 15 marca 2013 roku.

Wystawa została przygotowana dla Parlamentu Europejskiego i tam została zaprezentowana po raz pierwszy w dniach 22 – 25 stycznia 2009 roku.
Koncepcja i organizacja przygotowania wystawy: Ewa Tomaszewska.


-- więcej --
Ojciec Bogusław Paleczny
Wspominając świętej pamięci Ojca Bogusława Palecznego publikujemy tekst jego piosenki:

WYBIERZ POLSKĘ Sł. i muz. Oj. Bogusław Paleczny

TYLE KRWI PRZELANO, TYLE ŁEZ, DLA OJCZYZNY OCALENIA
NIE ZAPOMNIJ O TYM, JEŚLI CHCESZ ,WOLNYM BYĆ I MÓC WYBIERAĆ.

REF: PROSTY WYBÓR- WYBIERZ POLSKĘ ,NIECH USŁYSZY O TYM CAŁY ŚWIAT
BO OJCZYZNA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM , NA KOLEJNE WSPÓLNE TYSIĄC LAT.
NASZA POLSKA-WYBÓR PROSTY NIM ZNÓW SIĘGNIE PO NIĄ OBCA DŁOŃ
BY NADZIEJI SKRZYDŁA NAM UROSŁY NA DOSTATNI MOCNY DOM.

CHOĆ CIĘ ZNOW OSZUKAŁ CHYTRY WRÓG , MY SIĘ NIGDY NIE PODDAMY
PÓKI WIARA W SERCU , WPIERSI DUCH OBRONIMY KRAJ KOCHANY.

REF: PROSTY WYBÓR- WYBIERZ POLSKĘ ,NIECH USŁYSZY O TYM CAŁY ŚWIAT
BO OJCZYZNA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM , NA KOLEJNE WSPÓLNE TYSIĄC LAT.
NASZA POLSKA-WYBÓR PROSTY NIM ZNÓW SIĘGNIE PO NIĄ OBCA DŁOŃ
BY NADZIEJI SKRZYDŁA NAM UROSŁY NA DOSTATNI MOCNY DOM.

WSPIERAJ NAS MARYJO KRÓLÓJ NAM, PROWADŹ PROSTO DO ZWYCIĘSTWA
ABY BRATA NIE SPRZEDAWAŁ BRAT , ZA SREBRNIKI W OBCE PĘTA.

REF: PROSTY WYBÓR- WYBIERZ POLSKĘ ,NIECH USŁYSZY O TYM CAŁY ŚWIAT
BO OJCZYZNA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM , NA KOLEJNE WSPÓLNE TYSIĄC LAT.
NASZA POLSKA-WYBÓR PROSTY NIM ZNÓW SIĘGNIE PO NIĄ OBCA DŁOŃ
BY NADZIEJI SKRZYDŁA NAM UROSŁY NA DOSTATNI MOCNY DOM.
Nowy artykuł
Jan Parys

"Konklawe 2013"

Decyzje konklawe mają być wyrazem woli Ducha świętego. Lecz ten Duch działa poprzez ludzi, którzy są, jacy są, czyli cechuje ich czasem cnota a czasem ludzki brak doskonałości.
Nie jest grzechem zastanawiać się kim może być następny Papież wybrany podczas konklawe w 2013 roku.

-- więcej --
Powstanie styczniowe
150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe - największy zryw niepodległościowy Polaków. Przez blisko 2 lata słabo uzbrojone oddziały patryzanckie nękały armię carską dobrze wyposażoną i znacznie liczniejszą. Nadzieje, że Polska odzysk niepodległość okazały się nierealne. Nie wystarczyła bezgraniczna miłość do Ojczyzny i poświęcenie dla narodowej sprawy na polu walki. Nadzieje, że państwa Europy Zachodniej nie zostawia nas samych okazały się - nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni - płonne.Cena za morzenia o wolności była wielka: tysiące poległych i tysiące zesłanych na Sybir, utrata resztek autonomii przez Kongresówkę i w następstwie dziesiątki lat rusyfikacji społeczeństwa.
Wtedy właśnie zrodziła się legenda powstania, którą karmiły się następne pokolenia.Dała ona siłę tym, którzy wiele lat potem podjęli trud walki o wolność i niezawisłość kraju - na szczęście dla nas skutecznie. To właśnie kult weteranów 1863 roku i legenda powstania budowały patriotyzm społeczeństwa w okresie międzywojennym, najcenniejszy kapitał w kraju otoczonym wrogami i jeszcze słaby po 123 latach niewoli.
Ma powstanie i ursusowski epizod. W tradycji rodziny Hassów - mieszkających w Skoroszach od połowy XIX wieku, przetrwała informacja, że przed zabytkową kapliczką przy ul. Dzieci Warszawy zebrali się powstańcy, aby napaść na dyliżans przejeżdzający przez pobliską Salomee.
Na naszych zdjęciach: "Bój" Artura Grottgera na podkolorowanej pocztówce wydanej w Galicji w 1913 r. z okazji 50. rocznicy powstania i zabytkowa kapliczka przy ul. Dzieci Warszawy w zimowej krasie.
Nowy artykuł
Jerzy Żyżyński

"Nasze wejście do strefy euro a pakiet socjalny"

Zainicjowana ostatnio dyskusja wokół kwestii wejścia Polski do strefy euro obrasta niedojrzałą a czasami wręcz śmieszną argumentacją w rodzaju „musimy wskoczyć do tego pociągu, bo odjedzie bez nas”, albo że „musimy wejść by siedzieć przy tym stole i współdecydować…”. Jak widzę, jaka jest jakość dyskusji nad żywotnymi dla Polaków sprawami w polskim parlamencie, gdzie liczne rozsądne propozycje poprawek do ustaw - rzucane przecież zarówno z prawej jak i z lewej strony, są skrupulatnie, bez żadnej merytorycznej dyskusji odrzucane przez koalicyjną większość - to mam jednak wątpliwości co naszych szans na współdecydowanie, a były prezydent Francji przywracał nas już kiedyś do porządku jasnymi i czytelnymi słowami, byśmy siedzieli cicho. Siedzieć przy tym stole i być cicho? – No to ja dziękuję.

-- więcej --
W mediach
- "Trzy mity o unijnym budżecie" - artykuł z portalu mysl24.pl
-- czytaj --

- "Gospodarczy fenomen" - artykuł z Naszego Dziennika
-- czytaj --

- "Niebezpieczne znaki" - artykuł z Naszego Dziennika
-- czytaj --
Nowy artykuł
"Artykuł pochodzi z portalu mysl24.pl. Autor jest członkiem KDMP"

dr Marian Szołucha
"Wybory, wybory, wybory ..."

Na przestrzeni ostatnich tygodni mogliśmy śledzić przebieg i wyniki wyborów w kilkunastu krajach, w tym u wszystkich bez wyjątku naszych wschodnich sąsiadów. Czy wynika z nich cokolwiek istotnego dla Polski i dla relacji międzynarodowych w naszym regionie? Chyba tylko jedno.

-- więcej --
Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło