replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - News
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Nowy artykuł


Daniel Pawłowiec

Konserwatyści UK

Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wspólna frakcja brytyjskiej Partii Konserwatywnej i Prawa i Sprawiedliwości w kwestiach programowych nie ma się zupełnie czym pochwalić. Targani wewnętrznymi sprzecznościami Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy stanowią jeszcze jedną unijną maszynkę do wyciskania pieniędzy z unijnych instytucji.

-- więcej --

Nowy artykuł
Artykuł wraz z infografikami ukazał się w tygodniku "Sieci"

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Złoty krzepi, Euro szkodzi

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele na Centralnym Mazowszu,

Polityka UE ma przemożny wpływ na Polskę, Mazowsze, nasze miasta i miejscowości, gminy i powiaty, na nasze życie. Zajmowałem się Unią na różne sposoby, a dziś uprzejmie zachęcam do lektury mojego najnowszego artykułu o gorącym problemie euro. Tekstowi towarzyszą infografiki pokazujące między innymi, jak euro rozbiło UE na trzy części, oddalające się od siebie nawzajem. Takie są twarde liczby i prawa ekonomii. Jasno wygrywa tylko grupa krajów, które nie przyjęły wspólnej waluty. Niezależna narodowa waluta i polityka pieniężna ułatwiają im wzrost i rozwój gospodarczy.

Nowy artykuł
żródło www.mysl24.pl

dr Marian Szołucha

Marsz do ZUSu!

Budżet państwa co roku traci na przywilejach emerytalnych ok. 20 mld zł. To kwota równa prawie 60 procentom tegorocznego deficytu budżetowego. Najkosztowniejsze i bez wątpienia najbardziej bulwersujące są rozwiązania w zakresie świadczeń dla służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów.


-- więcej --
Nowy artykuł
dr Marian Szołucha

10 x nie

Wchodzenie przez Polskę do strefy euro w obecnej sytuacji, a ta nie zmieni się jeszcze przez długie lata, to ekonomiczne szaleństwo.

Do takiego wniosku dojdzie każdy, kto odłoży przez chwilę na bok światopoglądowe i polityczne tło całej sprawy. Co więc się stanie z naszą gospodarką, jeśli zrezygnujemy ze złotego?

Po pierwsze, Polska na trwałe zakotwiczy na ubogich peryferiach Europy. Dotychczasowe doświadczenia eurolandu dowodzą bowiem, że wspólna waluta, zamiast zmniejszać różnice w poziomie rozwoju uboższych i zamożniejszych państw, w większości przypadków pogłębia je. Innymi słowy, w miejsce osławionej realnej konwergencji, pojawia się realna dywergencja.


-- więcej --

Nowy artykuł
Piotr Łysakowski

Zbrodnia w Ciepielowie 8/9 września 1939 roku

Już pierwsze dni po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku unaoczniły współczesnym , że trwająca wojna przeradzająca się powoli w konflikt światowy nie będzie podobna do poprzedniego konfliktu, który zakończył się w 1918 roku. Zdobycie przewagi / pokonanie przeciwnika miało dokonać się w myśl założeń doktryny Wehrmachtu i pomysłów „Fuehrera” przy pomocy wszystkich dostępnych „sił i środków”. Wśród ich arsenału znajdowało nie tylko porażenie wroga potęgą militarną ale także paraliżowanie go strachem wywoływanym brutalnością działania niemieckich oddziałów. Atakowano więc nie tylko zwarte formacje Wojska Polskiego. Obiektem napastniczej furii niszczenia i mordowania stawała się bardzo często ludność cywilna, jeńcy wojenni, obiekty oznaczone jako cywilne, szpitale (Wieluń 1.09.39 roku - atak lotniczy o kilkanaście minut wcześniej niż salwy na Westerplatte).

-- więcej --

Nowe artykuły
Piotr Łysakowski
Pakt Ribbentrop-Mołotow w polskiej pamięci historycznej
-- artykuł --

Wojciech Reszczyński
Oburzeni
-- artykuł --


Wojciech Reszczyński
Tylko nie Platforma
-- artykuł --

Nowy artykuł
Piotr Łysakowski

Katyń - 1940

Zbrodni na polskich oficerach / elicie dokonano na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii >bolszewików< podjętej i podpisanej 5 marca 1940 roku. Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR skierował wtedy do Stalina notatkę oznaczoną numerem „794/B”, w której definiował, że polscy jeńcy wojenni >14 736 osób – w tym 97 proc. Polaków, są "zdeklarowanymi i nie rokującymi nadziei poprawy wrogami władzy sowieckiej", prowadziło to do stwierdzenia, że należy ich rozstrzelać, bez stawiania przed sądem, stawiania jakichkolwiek zarzutów, a także bez aktu oskarżenia. Zlecono rozpatrzenie ich spraw (czyli de facto wydania wyroku śmierci na każdego ze znajdujących się na przygotowanych listach) i podejmowanie decyzji trójce w składzie: Wsiewołod Mierkułow , Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow. Wspomniana wyżej notatka podpisana była przez: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana, oraz dopiski – „Kalinin – za, Kaganowicz – za”. Zgodnie z jej treścią Biuro Polityczne KC WPK (b) tego samego dnia wydało decyzję nr P13/144 zgodną z zaproponowaną przez Berię treścią.14 marca w gabinecie wspominanego już wyżej Bogdana Kobułowa, szefa Głównego Zarządu Gospodarczego NKWD przeprowadzono zebranie, w którym wzięło udział kilkanaście osób. Byli wśród nich między innymi szefowie Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego, kalinińskiego i charkowskiego. Wtedy to właśnie wydano polecenie przeprowadzenia mordu. 22 marca wydano rozkaz nr 00350 "O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR" – w nich właśnie większość więźniów stanowili polscy oficerowie i policjanci. Podpis pod nim złożył Ławrentij Beria. Potworna machina uruchomiona została 1 kwietnia kiedy to z Moskwy wyszły trzy pierwsze listy (zawierały około 300 nazwisk) - pierwsze transporty z Kozielska do „przystanku śmierć” ruszyły 3 kwietnia.


-- więcej --
Jan Parys przewodniczącym KDMP

7 marca odbyło się zebranie w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej. Jacek Stóżyński sprawujący od 2008 r. funkcję przewodniczącego klubu złożył rezygnację, motywując to tym, że mieszka w Pile, przeszedł na emeryturę i jego służbowe przyjazdy do Warszawy zostały ograniczone.
Nowym przewodniczącym KDMP wybrano Jana Parysa. Jest on długoletnim członkiem klubu, ostatnio pełnił w nim funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Warto też nadmienić, że Jan Parys jest rektorem Toruńskiej Szkoły Wyższej, wykłada tam stosunki międzynarodowe.
W związku z wyborem na przewodniczącego klubu Jan Parys złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Programowej. Na to stanowisko wybrano Dariusza Grabowskiego, ekonomistę, posła na sejm III i IV kadencji, kandydata w wyborach prezydenckich w 2000 r.

1 marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych
W 1945 roku świat się zawalił. Zdradzili nas sojusznicy, kraj zaczęła okupować armia radziecka, najpotężniejsza armia świata. Zostaliśmy sami i wobec wroga słabsi. A jednak tysiące żołnierzy polskiego podziemia,którzy do tej pory walczyli z okupantem niemieckim, powiedziało "nie" - tym razem - najeźdźcy ze wschodu. Stanęli do nierównej walki i w niektórych oddziałach trwali w niej do połowy lat 50. XX wieku.
Działalność partyzancka przybrała szczególny rozmach w Białostockiem i Lubelskiem, częściowo we wschodnich powiatach woj. warszawskiego.
Walczono na Kujawach, w Kieleckiem i Podkarpaciu. Oddziały podziemia niepodległościowego pozostały też na ziemiach Rzeczpospolitej zagrabionych przez ZSRR w 1945 r. jak choćby na Ziemi Grodzieńskiej i Nowogródzkiej. Odziały partyzanckie, walczące na zachód od Bugu, zaatakowały w latach 1944-46 84 więzienia i areszty UB oraz cztery obozy NKWD. Stoczyły setki potyczek z milicją i oddziałami KBW, urządziły niezliczoną liczbę zasadzek na wysługujących się okupacyjnej władzy.
Do najsławniejszych akcji należało rozbicie obozu NKWD w Rembertowie,czego dokonał oddział Edmunda Wasilewskiego "Wichury" w nocy z 20 na 21 maja 1945 r., rozbicie więzienia w Kielcach przez żołnierzy Antoniego Hedy "Szarego", co miało miejsce w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. i rozbicie więzienia w Radomiu przez oddział Stefana Dembińskiego "Harnasia" na początku września 1945 r. Wreszcie 25 listopada 1946 r. oddział z Ostrowa Mazowieckiego Stanisława Łanieckiego "Przelotnego" zdobył więzienie w Pułtusku uwalniając kilkudziesięciu żołnierzy podziemia. Legendarnym dowódcą był mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" dowódca V Brygady Wileńskiej . Sławą okrył się działający na północnym Mazowszu i Podlasiu kpt. Władysław Łukasiuk "Młot" dowódca VI Brygady Wileńskiej. A także st. sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój" dowodzący oddziałemw pow. ciechanowskim.
Mimo straszliwych represji: bestialskich przesłuchań, niezliczonych wyroków śmierci, skrytobójczych mordów opór części społeczeństwa ciągle trwał. 23 maja 1954 r. śmierć w akcji na posterunek milicji poniósł mjr Jan Tabartowski "Bruzda" były inspektor łomżyńskiego AK-AKD-WiN. W maju 1957 r. poległ w walce z grupą operacyjną SB i MO Stanisław Marchewka"Ryba". Ostatni partyzant Józef Fronczak "Lalek" zginął w Lubelskiem 21 października 1963 r.
Pod koniec lutego 2010 r., na półtora miesiąca przed tragiczną śmiercią w katastrofie smoleńskiej, prezes IPN Janusz Kurtyka powiedział: " To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistyczne. Bo to była walka o niepodległość".
Mimo, że żyjemy wiele lat od przełomu z 1989 r. pamięć o Żołnierzach Wyklętych z trudem i wielkimi oporami przebija się do społeczeństwa. Dlatego z taką determinacją musimy zabiegać o to, aby czyny a najwierniejszych żołnierzy Rzeczpospolitej nie zaginęły. Dlatego Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzony od niedawna 1 marca nabiera szczególnego znaczenia.

Jerzy Domżalski
Nowy artykuł

Ewa Tomaszewska

Wystawa: „Polska – Tradycje Parlamentaryzmu do 1791 roku”

Wystawa: „Polska – Tradycje Parlamentaryzmu do 1791 roku” eksponowana będzie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej dniach 15 lutego – 15 marca 2013 roku.

Wystawa została przygotowana dla Parlamentu Europejskiego i tam została zaprezentowana po raz pierwszy w dniach 22 – 25 stycznia 2009 roku.
Koncepcja i organizacja przygotowania wystawy: Ewa Tomaszewska.


-- więcej --
Ojciec Bogusław Paleczny
Wspominając świętej pamięci Ojca Bogusława Palecznego publikujemy tekst jego piosenki:

WYBIERZ POLSKĘ Sł. i muz. Oj. Bogusław Paleczny

TYLE KRWI PRZELANO, TYLE ŁEZ, DLA OJCZYZNY OCALENIA
NIE ZAPOMNIJ O TYM, JEŚLI CHCESZ ,WOLNYM BYĆ I MÓC WYBIERAĆ.

REF: PROSTY WYBÓR- WYBIERZ POLSKĘ ,NIECH USŁYSZY O TYM CAŁY ŚWIAT
BO OJCZYZNA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM , NA KOLEJNE WSPÓLNE TYSIĄC LAT.
NASZA POLSKA-WYBÓR PROSTY NIM ZNÓW SIĘGNIE PO NIĄ OBCA DŁOŃ
BY NADZIEJI SKRZYDŁA NAM UROSŁY NA DOSTATNI MOCNY DOM.

CHOĆ CIĘ ZNOW OSZUKAŁ CHYTRY WRÓG , MY SIĘ NIGDY NIE PODDAMY
PÓKI WIARA W SERCU , WPIERSI DUCH OBRONIMY KRAJ KOCHANY.

REF: PROSTY WYBÓR- WYBIERZ POLSKĘ ,NIECH USŁYSZY O TYM CAŁY ŚWIAT
BO OJCZYZNA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM , NA KOLEJNE WSPÓLNE TYSIĄC LAT.
NASZA POLSKA-WYBÓR PROSTY NIM ZNÓW SIĘGNIE PO NIĄ OBCA DŁOŃ
BY NADZIEJI SKRZYDŁA NAM UROSŁY NA DOSTATNI MOCNY DOM.

WSPIERAJ NAS MARYJO KRÓLÓJ NAM, PROWADŹ PROSTO DO ZWYCIĘSTWA
ABY BRATA NIE SPRZEDAWAŁ BRAT , ZA SREBRNIKI W OBCE PĘTA.

REF: PROSTY WYBÓR- WYBIERZ POLSKĘ ,NIECH USŁYSZY O TYM CAŁY ŚWIAT
BO OJCZYZNA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM , NA KOLEJNE WSPÓLNE TYSIĄC LAT.
NASZA POLSKA-WYBÓR PROSTY NIM ZNÓW SIĘGNIE PO NIĄ OBCA DŁOŃ
BY NADZIEJI SKRZYDŁA NAM UROSŁY NA DOSTATNI MOCNY DOM.
Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło