spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem
Dodane przez admin dnia March 18 2018 16:05:23
Spotkanie 12 marca 2018. Z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem - zgromadził tłumyŻyjemy jeszcze w Unii Europejskiej czy już w IV Rzeszy?

12 marca gośœciem klubu był red. Stanisław Michalkiewicz, który mówił na temat "Polska na tle polityki œświatowej". NajczꜶciej spotyka się prelegentów, którzy widzą na drzewie pojedyncze liśœcie, a nie
dostrzegają lasu. Na szcz궜cie spojrzenie red. Michalkiewicza było syntetyczne, a prelegent w sposób niezwykle interesujący potrafił powiązać sprawy ogólnośœwiatowe z tym co dzieje się w naszym kraju.

Zaczął od spotkania Gorbaczow - Reagan w Rejkiawiku w 1986 roku, kiedy to Rosjanie powiedzieli "Pas", decydując się na wycofanie z Europy Œśrodkowej. Ewakuacja Rosjan była pod œciągłą kontrolą służb specjalnych, które zadbały o uwłaszczenie nomenklatury i wyselekcjonowanie z opozycji
ludzi mogących przejąć władzę w kraju. Wszystko co działo się póŸniej w Polsce było odpryskiem polityki globalnej. Mocowanie się Unii Europejskiej z USA, próby Niemiec wypchnięcia Amerykanów z Europy,
alians rosyjsko-niemiecki, zastąpienie porządku jałtańskiego porządkiem lizbońskim - decydowało o układzie sił politycznych w naszym kraju i o tym jakie stronnictwo zdobywało władzę.

Nie warto streszczać tego interesującego wykładu. Natomiast warto go odsłuchać i przemyœleć.

Prosimy wysłuchać nagrania.


-- Nagranie ze spotkania --


Fot. Ewelina Rosa

Treść rozszerzona
Spotkanie 12 marca 2018. Z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem - zgromadził tłumyŻyjemy jeszcze w Unii Europejskiej czy już w IV Rzeszy?

12 marca gośœciem klubu był red. Stanisław Michalkiewicz, który mówił na temat "Polska na tle polityki œświatowej". NajczꜶciej spotyka się prelegentów, którzy widzą na drzewie pojedyncze liśœcie, a nie
dostrzegają lasu. Na szcz궜cie spojrzenie red. Michalkiewicza było syntetyczne, a prelegent w sposób niezwykle interesujący potrafił powiązać sprawy ogólnośœwiatowe z tym co dzieje się w naszym kraju.

Zaczął od spotkania Gorbaczow - Reagan w Rejkiawiku w 1986 roku, kiedy to Rosjanie powiedzieli "Pas", decydując się na wycofanie z Europy Œśrodkowej. Ewakuacja Rosjan była pod œciągłą kontrolą służb specjalnych, które zadbały o uwłaszczenie nomenklatury i wyselekcjonowanie z opozycji
ludzi mogących przejąć władzę w kraju. Wszystko co działo się póŸniej w Polsce było odpryskiem polityki globalnej. Mocowanie się Unii Europejskiej z USA, próby Niemiec wypchnięcia Amerykanów z Europy,
alians rosyjsko-niemiecki, zastąpienie porządku jałtańskiego porządkiem lizbońskim - decydowało o układzie sił politycznych w naszym kraju i o tym jakie stronnictwo zdobywało władzę.

Nie warto streszczać tego interesującego wykładu. Natomiast warto go odsłuchać i przemyœleć.

Prosimy wysłuchać nagrania.


-- Nagranie ze spotkania --


Fot. Ewelina Rosa