Ostatnie sto lat naszej historii
Dodane przez admin dnia September 25 2018 08:16:47
Ostatnie sto lat naszej historii

Tylu słuchaczy w sali kameralnej Ośrodka Kultury Arsus chyba jeszcze nigdy nie było. Niesamowity tłok był zasługą Stanisława Michalkiewicza, Witolda Gadowskiego i Krzysztofa Bosaka, którzy podjęli temat 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadziorny wstęp wygłosił Stanisław Michalkiewicz. Stwierdził, że wszyscy wiemy iż Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, ale czy nadal jesteśmy
krajem niepodległym? W 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, w 2009 roku ratyfikowaliśmy traktat lizboński. Powstał nowy podmiot prawa międzynarodowego. Unia Europejska ma terytorium, ma ludność (mamy nie tylko obywatelstwo polskie ale też europejskie), Unia ma władzę wykonawczą, sądowniczą, walutę, policję. Nie ma tylko własnego wojska. O krajach Unii możemy mówić co najwyżej,że maja większą lub mniejszą autonomię. I właśnie o naszej suwerenności rozmawiali dyskutanci i licznie zebrani słuchacze.


Prosimy wysłuchać nagrania.
Temat: Spotkanie 20-go września2018 „ W przeddzień 100-letniej letniej Rocznicy Niepodległośći Polski”

Wielki panel Stanisław Michalkiewicz,Krzysztof Bosak, Witold Gadowski, który to panel prowadził Witold Gadowski.Zdjęcia Ewelina Rosa
Treść rozszerzona
Ostatnie sto lat naszej historii

Tylu słuchaczy w sali kameralnej Ośrodka Kultury Arsus chyba jeszcze nigdy nie było. Niesamowity tłok był zasługą Stanisława Michalkiewicza, Witolda Gadowskiego i Krzysztofa Bosaka, którzy podjęli temat 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadziorny wstęp wygłosił Stanisław Michalkiewicz. Stwierdził, że wszyscy wiemy iż Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, ale czy nadal jesteśmy
krajem niepodległym? W 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, w 2009 roku ratyfikowaliśmy traktat lizboński. Powstał nowy podmiot prawa międzynarodowego. Unia Europejska ma terytorium, ma ludność (mamy nie tylko obywatelstwo polskie ale też europejskie), Unia ma władzę wykonawczą, sądowniczą, walutę, policję. Nie ma tylko własnego wojska. O krajach Unii możemy mówić co najwyżej,że maja większą lub mniejszą autonomię. I właśnie o naszej suwerenności rozmawiali dyskutanci i licznie zebrani słuchacze.


Prosimy wysłuchać nagrania.
Temat: Spotkanie 20-go września2018 „ W przeddzień 100-letniej letniej Rocznicy Niepodległośći Polski”

Wielki panel Stanisław Michalkiewicz,Krzysztof Bosak, Witold Gadowski, który to panel prowadził Witold Gadowski.
Zdjęcia Ewelina Rosa